مفاهیم پایه در ایده پردازی طراحی معماری

 

تألیف: برت بیلفلد // سباستین ال خولی

ترجمه: دکتر شادی عزیزی، پریسا مقدم


همه پروژه های معماری با جستجو برای یافتن یک ایده و یا درک شهودی از نحوه حل مسئله شروع می شود. ایده طراحی، شروع یک مسیر طولانی است که در آن طرح ((ایده)) را به دقت تعریف میکند، آن را اصلاح می کند، به آن شاخ و برگ می دهد و در راستای حل مسائل و پاسخگویی به نیازها به گونه ای پیاپی، نتایج بدست آمده را ارزیابی و سپس رد میکند. کتاب حاضر -ایده های طراحی- منحصراً بر شروع این فرایند که بر مسیر حرکت و نتایج طراحی تاثیر گذار است، متمرکز می باشد.
این کتاب نه تنها در شرح دادن تنوع رویکردها و منابع تاثیر گذار بر الهام گیری می کوشد؛ بلکه سعی دارد راههای آزاد کردن خلاقیت را نشان دهد. هدف این کتاب، تشویق کردن دانشجویان برای کاوش عمیقتر مضامین و ایده های منحصر به فرد است. کتاب تعمداً از سبک ها مشخص معماری و قوانین متعصبانه دوری می نماید. موضوع مطرح شده این کتاب سوال ساده و در عین حال پیچیده زیر است:
چگونه ایده ی آغازین توسعه می یابد؟

لینک