منظرآرایی بازار محلات- 1391


 

سال: 1388 - 1391
نوع: قرارداد
برنامه: فضای عمومی
کارفرما: شهرداری محلات
محل: محلات
وضعیت: در حال بهره برداری
جوایز: معمار سال 91
شریک مسئول: شادی عزیزی
مدیر پروژه: حمیدرضا موسوی
سرپرست گروه طراحی و هماهنگ کننده: شهاب میرزاییان
طراح معماری: شهاب میرزاییان، فرشاد کازرونی
نقشه های اجرایی: کاوه خاجویی
مشاور اجرایی: امیرمهدی مستوری، عباس فتوحی
تاسیسات الکتریکی: محمد بزرگ نیا
تاسیسات مکانیکی: امیر حسن زاده لنگرودی
گرافیک و عکس: ماهان مهرورز
اجرا: نبی زاده