آپارتمان 112 مهرشهر- 1393


 

نوع: قرارداد

برنامه: مسکونی

کارفرما: بهزاد منادی زاده

مساحت: 4000 متر مربع

محل: کرج

وضعیت: در دست بهره برداری

شریک مسئول: علی نقوی نمینی

مدیر پروژه: علی نقوی نمینی

مدیر طراحی: علی نقوی نمینی

تیم طراحی: امیر لکپور، خورشید مظاهری، سیاوش قربانی، ماهان مهرورز، پویان بیزه، عطیه اکرمی

 سازه: آرش مهدوی

تاسیسات مکانیکی: محمدعلی الهیاری

تاسیسات الکتریکی: جاوید پرویزی