منظر آرایی بازار محلات

 

بازار محلات در هسته تاریخی شمال شهر و در نزدیکی باغ ها و تفرجگاه طبیعی سرچشمه قراردارد. این بازار که ستون فقرات بافت و عامل پیوند دهنده عناصر شاخصی همچون حسینیه و مسجد است، از یک سو متصل به محور دسترسی گردشگران و مردم بومی به جاذبه‌های طبیعی سرچشمه و از سوی دیگر امتداد آن به آرامستان تاریخی گوشه می رسد. بازار محلات سرپوشیده نیست و سقفی از آسمان و شاخ و برگ درختان وجود آب، آن را به مکانی متمایز تبدیل کرده که یکی از سرزنده ترین و پررونق ترین بخش های شهر و مکان تعاملات اجتماعی مردم است.

ایده طراحی

لازمه ارتقای نقش بازار به عنوان محوری پیاده، جذاب و امن، انتقال محل های بارگیری و باراندازی به جداره پشت بازار بود. با هماهنگی کسبه روش سنتی حمل بار با چرخ دستی احیا و ورود وسیله نقلیه جز در موارد اضطراری(آمبولانس و آتش نشانی) محدود شد. دو محور فرعی بازار کهنه و بازار وحید از مسیر اصلی بازار منشعب می شود که علاوه بر طراحی راسته اصلی در مرحله نخست، ساماندهی و طراحی راسته بازار وحید و طراحی کف و جداره راسته بازار کهنه و تبدیل آن به محل عرضه صنایع دستی و بومی شهر در مراحل بعد دستور کار قرار گرفت.

ضرورت مشارکت مردمی در مراحل برنامه ریزی، طراحی و ساخت پروژه و نیز مدیریت کسبه در بهره برداری و نگهداری از پروژه، تعامل با بازاریان را ایجاب می کرد که مهمترین دستاورد آن کمک به احیای یک قنات قدیمی و جاری نمودن آب آن در بازار بود. تبدیل بازار از یک مسیر پیاده تحت سیطره وسایل نقلیه بارگیری و باراندازی به مسیر پیاده‌ای امن و محل استراحت، فراغت و گردهم آیی‌های اجتماعی آیینی و مذهبی- به ویژه در جلوخان مسجد بازار- ایده پایه‌ای طرح است که از طریق حذف موانع و الحاقات نامناسب و همسطح کردن مسیر پیاده دو سوی محور آب، برقراری دسترسی های عرضی متعدد در طول بازار و اصلاح الگوی حرکت آب در میان بازار و ایجاد کیفیت های متفاوت بصری در مسیر آب در ترکیب با گیاهان و مکان یابی محل های مکث و استراحت در لابه لای درختان مسیر شد. برای بهبود آبیاری درختان، مقطع باغچه‌های افقی موجود به سطوح شیبدار تغییر شکل پیدا کرد و مسیرهای آب برای سایر باغچه های همسطح فراهم شد. از تنوع گونه‌های گیاهی نیز به ویژه گل‌های قابل پرورش و نگهداری در شهر محلات برای ایجاد فضاهای رنگی در بازار استفاده شد. عناصر نورپردازی کوتاه و متوسط جایگزین پایه چراغ های بلند قبلی شد که انبوه درختان بازار مانع انتشار روشنایی‌شان می شد. این کار به افزایش زمان مفید مراجعه به بازار با حداقل هزینه ممکن، پوشش تراورتن موجود در کف بازار برچیده شد و با طرح و هندسه ای متفاوت دوباره در کفسازی مورد استفاده قرار گرفت.زمینه سفید کفسازی سایه درختان را با شدت بیشتری بر زمین نمایان و حضور طبیعت را در بازار تاکید می کند. برای دست فروشان و کسبه غیررسمی که یکی از عوامل اصلی رونق بازار هستند، محلی کنار بازار وحید در توسعه آتی در نظر گرفته شد.

مشاهده پروژه...