مسابقه UN

 

مسابقه "روندهای شهرسازی  تاثیرگذار بر کره زمین نقد شهرسازی عصر حاضر در قالب طراحی اطلاعات"

 

مسابقه بین المللی "روندهای شهرسازی تاثیرگذار بر کره زمین- نقد شهرسازی عصر حاضر در قالب طراحی اطلاعات " در چارچوب کنفرانس  مسکن سازمان ملل با حمایت ژورنال ARCH+ و دفتر خارجه فدرال آلمان و با همکاری انجمن مشورتی آلمان در خصوص تغییرات اقلیمی در نیمه اول سال 2015 برگزار گردید. این مسابقه در 13 و 14 آگوست 2015 مورد قضاوت هیئت داوران قرار گرفت و از میان 125 طرح  ارسالی 18 طرح  در 3 بخش مختلف به عنوان پروژه های برتر انتخاب شدند که طرح "تهران، ملاقات سبز با آبی" توسط مهندسین مشاور نگین شهر به عنوان یکی از برنده های جوایز بخش 3 مسابقه انتخاب گردید.

 

 مشاهده پروژه...