طرح ساماندهی و توسعه اراضی بوستان ولایت

 

در پروژه قلعه مرغی، بازتولید حافظه برای شکل دهی به نطفه ای نوین برای تهران آینده آنهم در اراضی فراموش شده به مقیاس 300 هکتار مدنظر قرارگرفت. در چشم انداز این پروژه آنچه اهمیت داشت نقش آفرینی این اراضی وسیع معادل 200/1 تهران در این کلان شهر بود. همچنین ایجاد فضایی عمومی برای بازتولید کالاهای غیرمادی (دانش، خدمات، هنر، عاطفه) با مالکیت یکپارچه برای برگذاری اتفاقات بزرگ مقیاس درخور پایتختی به چنین عظمت از اهم مسایل مطروحه در چشم انداز این پروژه می باشد. بعلاوه جذب طبقه خلاق با ایجاد محیطی شکیبا و منعطف برای آنها که عملاً باعث توسعه آن اراضی و بافت پیرامون آن خواهد شد از دیگر تلاش این پروژه عظیم در برنامه ریزی و چشم انداز سازی آن است. از آنجائیکه در طرح جامع تهران این پهنه به عنوان تجارت جهانی درنظر گرفته شده است در این پروژه سعی برآن گردید که این معنا تدقیق شود و از اراضی 300 هکتار قلعه مرغی به عنوان عرصه عمومی برای 1200 هکتاری تجارت جهانی بهره گیری گردد.

مشاهده پروژه...