ساختمان مرکزی شرکت OIEC

 

ساختمان مرکزی شرکت OIEC در زمینی به مساحت 3600 مترمربع در 12 طبقه روی همکف و 10 طبقه زیر زمین واقع در منطقه یک  ، نبش خیابان کامرانیه و کوچه پیروز قرار دارد . عملکرد غالب این مجموعه،  اداری ( دفترهای کاری شرکت OIEC   و 4 شرکت تابعه ) ، آمفی تئاتر 500 نفره ، اقامتی موقت  Business Center, vip  و موزه و گالری می باشد.