ساختمان اداری پسیان

 

ساختمان اداری پسیان در 13 طبقه، 3 طبقه پارکینک، 1 طبقه لابی و غذاخوری، 9 طبقه اداری به مساحت تقریبی 7000 متر مربع در منطقه محمودیه پسیان واقع شده است.

شروع پروژه از مرحله سازه در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 95 بوده است.

با توجه به بافت سبز غنی پیرامون آن و خیابان ولیعصر، ایده اولیه پروژه بر مبنای گسترش و تصویر سبزینگی اطراف بر روی نما و توسعه آن به داخل فضاهای اداری با ایجاد سبزینگی های موضعی بر روی نما و همچنین در داخل فضاها بوده است و در بخش داخلی نیز به منظور حفظ و انتقال بهتر سبزینگی و همچنین ایجاد فضاهای پویا و شفاف ایده های طراحی بر اساس فضای Open Space شکل گرفت.

هم اکنون این پروژه در مرحله نازک کاری بوده و پیش بینی می شود تا پایان بهمن ماه سال جاری قابل بهره برداری باشد.