حميد رضا موسوي

رئیس هیئت مدیره

ایمیل: mousavi@neginshahr.com

سوابق تحصیلی

1387، دکترای معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

1378، کارشناسی‌ارشد معماری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

 سوابق حرفه ای

  •  عضو هیئت مدیره، طراح ارشد معماری و شهری مهندسین مشاور نگین شهر آینده (از اردیبهشت 1380 تا کنون)
  • عضو هیئت راهبر و از بنیان گذاران گروه خط 11 (کارگاه تجربی شناخت تهران)(از تابستان 1389 تا کنون)
  •  عضو کمیته علمی ـ تخصصی معماری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو هیئت معماری سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، از تابستان 1394

علی نقوی نمینی

علی نقوی نمینی

شادی عزیزی

شادی عزیزی

حميد رضا موسوي

حميد رضا موسوياعضای تیم


مجتبی صفدرنژاد

مجتبی صفدرنژاد

شادناز عزیزی

شادناز عزیزی

فرناز فرشاد

فرناز فرشاد

میلاد انصافیان

میلاد انصافیان

محمدمهدی زنجانیان

محمدمهدی زنجانیان

مرجان شجاعی

مرجان شجاعی

پوریا صالحی

پوریا صالحی

امیر لکپور

امیر لکپور

شیرین مشیری

شیرین مشیری

عطیه اکرمی

عطیه اکرمی

سهیل دریاب

سهیل دریاب

محمدتقی دیبائی

محمدتقی دیبائی

امیر سلطانی

امیر سلطانی

فاطمه جعفری

فاطمه جعفری

نازنین مهرپو

نازنین مهرپو

الناز ناصری

الناز ناصری

حسام توسلی

حسام توسلی

میلاد حیدری

میلاد حیدری

زهرا فتحی

زهرا فتحی

یلدا صیرفی

یلدا صیرفی

نگار احمری

نگار احمری

مهسا میرصمدی

مهسا میرصمدی

محمد ابراهیمی

محمد ابراهیمی

مرضیه نوذری

مرضیه نوذری

نیلوفر سودمند

نیلوفر سودمند

روناک منفرد

روناک منفرد

آزاده ابراهیم

آزاده ابراهیم

آتنا نوروزی

آتنا نوروزی

علی چریانی

علی چریانی

سامیه اسماعیل پور

سامیه اسماعیل پور

طاهره یاریفرد

طاهره یاریفرد

الهه مرادی

الهه مرادی

نوید احمدی

نوید احمدی

نیلوفر قبادی

نیلوفر قبادی

مجتبی شرفپور

مجتبی شرفپور

کیانا مولانا

کیانا مولانا

پیام خوش طینت

پیام خوش طینت

امیر نقوی نمینی

امیر نقوی نمینی

رویا مظفریان

رویا مظفریان

مهدی داعی حق

مهدی داعی حق

هادی رسولی

هادی رسولی

اعظم دانیالی

اعظم دانیالی

محمدصالح عبدلله پور

محمدصالح عبدلله پور

امیر جباری

امیر جباری

حسین ایزدی

حسین ایزدی

مسعود وهمی

مسعود وهمی

سعید ضیاء سیستانی

سعید ضیاء سیستانی

راحله جمشیدی

راحله جمشیدی

محمدجواد صادق نیا

محمدجواد صادق نیا

کیوان نورخواه

کیوان نورخواه

معصومه صفدری

معصومه صفدری

علی حبیبی

علی حبیبی

علی کرمی

علی کرمی

علی ابراهیمی

علی ابراهیمی

خسین اسدی منفرد

خسین اسدی منفرد

مائده نعمتی

مائده نعمتی

مهدی طهماسبی

مهدی طهماسبی

مریم طهماسبی

مریم طهماسبی

سرگیس دهنه

سرگیس دهنه

میثم مولوی

میثم مولوی

حمیدرضا علیشاهی

حمیدرضا علیشاهی

احسان حاجی بابائی

احسان حاجی بابائی

احسان کلانکی

احسان کلانکی

محمدعلی معماریان

محمدعلی معماریان

محمد نمازی

محمد نمازی

علی جماعت

علی جماعت

وهاب پوری

وهاب پوری

علی ابهری

علی ابهری